Treball COL·LABORATIU

Treball en xarxa entre entitats i serveis dels àmbits de la diversitat funcional i dels adolescents i joves de Ciutat Vella.

jornades inclusives

Tallers i activitats diverses a partir del treball col·laboratiu entre joves i persones amb diversitat funcional del districte.

CONEIXEMENT i diÀLEG

Reflexió i converses sobre drets, dificultats, oportunitats i altres capacitats a partir de la diversitat, tot fomentant una societat més inclusiva.

diversitat I ACCESSIBILITAT

Creuar mirades relacionant diversitat funcional, accessibilitat, inclusió i orígens diversos, donada la diversitat de procedències de la població.

No estàs sola/sol, mou fitxa

Vídeo-resum del 29 de novembre, on va tenir lloc l'Espai de Diàleg entre especialistes, formadors, famílies i persones interessades al voltant de la diversitat funcional.

Entitats col·laboradores