El programa pretén, a partir d’activitats concretes, establir un  procés que promogui el diàleg i que permeti la  creació d’un producte final co-construït, estructurador de les reflexions encetades.

Volem conèixer i dialogar, creuar mirades i anàlisis, de manera conjunta els i les adolescents i joves dels Districte i les persones amb diversitat funcional sobre les situacions que es troben, apropar-nos a les situacions quotidianes que viuen al nostre entorn, i entrar en diàleg sobre drets, dificultats, oportunitats i altres capacitats que han descobert a partir de la seva discapacitat.

Alhora creuar mirades relacionant diversitat funcional i orígens diversos, al nostre entorn i al món, donada la diversitat de procedències de la població del districte, des de l’enfocament del “dret als drets”.

En definitiva, promoure una reflexió personals dels joves, i un posicionament en relació a la diversitat funcional al nostre entorn i al món.