Quan parlem de diversitat funcional, ens referim a les persones que presenten diferents capacitats a nivell físic, intel•lectual, sensorial i/o per trastorn mental.

Totes les persones funcionem de forma diferent i necessitem de l’entorn per a poder desenvolupar-nos; alhora, al llarg de la vida anem modificant la nostra forma de funcionar.

Quan aquestes diferències funcionals -respecte l’estàndar estadístic i/o normatiu- interactuen amb un medi social no accessible (que crea barreres a la participació en igualtat de condicions)l que fa que la persona pateixi discriminació i/o manca d’igualtat d’oportunitats diem que la persona és una persona amb diversitat funcional.

Entenem la diversitat s’ha d’entendre com un valor afegit de la nostra societat, que ha de prendre el compromís de treballar per respectar la dignitat i la llibertat de tothom, desenvolupant bens, serveis i productes universals i accessibles que garanteixin l’exercici dels drets individuals en condicions d’igualtat, seguretat i confort.