1. Treballem a un districte molt divers. Entenem que treballar la discapacitat permet treballar des de la perspectiva dels drets humans, del dret a la diferencia, de les múltiples diferencies que ens travessen, alhora que des de la dignitat humana essencial que ens uneix a partir del reconeixement del valor intrínsec de cada persona en si mateixa, i no en funció de les metes que pugi aconseguir.
  1. Fer reflexionar als i a les joves sobre la fragilitat humana (tots tenim alguna diversitat funcional) i alhora de les capacitats diverses de cada persona. El projecte els hi transmet missatges de superació, constància, valentia i paciència; també la idea de que a vegades no s’han de busca excuses, així com també que a vegades s’ha de buscar ajuda i que no passa res, que demanar ajuda és positiu, com també és positiu ajudar.
  1. Entenem que el que proposem és una formació humana central per als i les nostres adolescents/es; per aquest motiu en lloc de fer la proposta un sol cop, programem les activitats cada any. I durant tot l’any l’anem treballant en cada una de les entitats i serveis.
  1. Treballem des d’un a mirada amplia, proposant temàtiques transversals que ens afecten a tots i totes, que ens permeten avançar (als i les adolescents/es i joves del districte, a les persones amb diversitat funcional, als professionals, als veïns i veïnes), de manera que aprenem, cadascú des de les seves capacitats i limitacions.