Cercles restauratius i la inclusió en el lleure

Cristina Sabaté/ setembre 17, 2019/ Noticies

Com cada any els monitors i monitores dels Casals infantils del Districte i la Ludoteca treballen per garantir que els seus espais de lleure siguin inclusius i puguin acollir la diversitat d’infants del districte amb ganes de jugar i passar bones estones les tardes d’entre setmana.

Per normativa es reserva un 5% de les places a infants amb discapacitat. Des del Districte s’ofereix la dotació necessària de monitors de suport i l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica EAP Ciutat Vella assessora per garantir una bona inclusió.

Cada any, els diferents professionals d’aquests serveis participen en una formació triada entre tots. Aquest any la temàtica ha estat els Cercles restauratius i la inclusió en el lleure.

El passat 9 de setembre, la cita va tenir lloc al Casal de Barri Folch i Torres on es va aprofundir en aquesta tècnica de la mediació sobre diferents formules d’aplicació.

La formació va estar dirigida per Lola Montejo, mediadora i formadora en l’aplicació de les pràctiques restauratives en centres d’infants i joves per a la millora de la convivència i la resolució de conflictes i membre de l’Equip Tésera Mediació.

A partir del títol “L’enfoc restauratiu per a la prevenció i transformació de situacions de conflicte en el lleure inclusiu”, es va desenvolupar un taller a on es van transmetre els conceptes bàsics sobre la inclusió de la diversitat, específicament dels infants i joves amb discapacitat, i sobre la mediació i les pràctiques restauratives.

Es van poder posar en pràctica els cercles preventius que ajuden a millorar les relacions personals i a reforçar els vincles, mitjançant la creació de “zones de diàleg segures” promovent la convivència positiva i la creació de comunitat i posteriorment, els cercles restauratius resolutius que ajuden a resoldre situacions i/o conflictes centrats en les relacions de convivència i reparar el dany causat, en la mesura del possible, creant comunitat i millorant la comunicació i la participació de totes les persones afectades per la situació.

La formació va facilitar un espai de trobada on reforçar vincles entre professionals de diferents centres i espais. El treball fet durant la sessió va fer repensar les pròpies pràctiques i proposar reptes entre els participants.

Un inici de curs motivador!​

Share this Post